Skip to main content

TGAU Cemeg

Rhan-amser
Lefel 2
GCSE
Tycoch
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Mae’r cwrs (CBAC TGAU Cemeg) yn cynnwys tair uned; mae dwy ohonynt yn edrych ar bwnc bioleg gwahanol ac mae’r drydedd uned yn profi sgiliau gwyddonol.

Asesir y cwrs drwy ddau arholiad – un ar gyfer uned 1 ac un ar gyfer uned 2 (mae pob arholiad yn cyfrif am 45% o farciau’r cwrs sy’n gwneud cyfanswm o 90%). Mae ‘asesiadau ymarferol’ yn cael eu cwblhau yn y dosbarth (10% o farciau’r cwrs).

Mae’r cwrs yn rhedeg am 2.5 awr yr wythnos am 30 wythnos.

Bydd rhaid i fyfyrwyr gwbhlau nifer sylweddol o oriau astudio yn ystod eu hamser eu hunain.

Gwybodaeth allweddol

Nid oes angen cymwysterau. Bydd rhaid i fyfyrwyr fabwysiadu ymagwedd resymegol a mathemategol at eu hastudiaethau.

Uned 1: Sylweddau cemegol, adweithiau ac adnoddau hanfodol

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud 45% o’r cymhwyster

Mae’r uned hon yn cynnwys y pynciau canlynol:

 1. Natur sylweddau ac adweithiau cemegol
 2. Adeiledd yr atom a’r tabl cyfnodol
 3. Dŵr
 4. Y Ddaear sy’n newid yn barhaus
 5. Cyfradd newid cemegol
 6. Calchfaen.

Uned 2: Bondio cemegol, cymhwyso adweithiau cemegol a chemeg organig

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud 45% o’r cymhwyster

Mae’r uned hon yn cynnwys y pynciau canlynol:

 1. Bondio, adeiledd a phriodweddau
 2. Asidau, basau a halwynau
 3. Metelau ac echdynnu metelau
 4. Adweithiau cemegol ac ynni
 5. Olew crai, tanwyddau a chemeg organig
 6. Adweithiau cildroadwy, prosesau diwydiannol a chemegion pwysig.

Uned 3: Asesiad ymarferol 10% o’r cymhwyster

Adran A – Cael canlyniadau
Adran B – Dadansoddi a gwerthuso canlyniadau.

Mae rhagor o fanylion i’w gweld ar wefan CBAC TGAU Gwyddoniaeth.

Mae TGAU Cemeg yn cynnig cymhwyster TGAU mewn gwyddoniaeth sy’n ofynnol ar gyfer cyrsiau hyfforddi athrawon. Byddai dilyniant i gyrsiau Gwyddoniaeth Lefel 3 megis Safon Uwch a BTEC yn bosibl.

Off