Busnes (Diploma L3) gyda Sefydliad Bancio a Chyllid Llundain

This course is available in Welsh

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i’r rhai sydd â diddordeb mewn busnes, gwasanaethau ariannol, cyfrifeg, marchnata, cyfathrebu busnes, rheoli busnes neu sefydlu busnes.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Archwilio busnes
  • Rheoli digwyddiad
  • Busnes rhyngwladol
  • Marchnata digidol
  • Recriwtio a dethol.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys cymhwyster proffesiynol Sefydliad Bancio a Chyllid Llundain (LIBF) sy’n rhoi cyflwyniad ardderchog i faes gwasanaethau a chyngor ariannol, a Bagloriaeth Cymru.  

Diweddarwyd Ionawr 2021

Gofynion Mynediad

Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys mathemateg a Saesneg, neu broffil Teilyngdod mewn Busnes Lefel 2.

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir y cwrs trwy asesiad parhaus sy’n alwedigaethol berthnasol, aseiniad ysgrifenedig, ymchwiliad unigol, arholiad ar-lein ac arholiadau ysgrifenedig.

* Mae cymwysterau LIBF yn seiliedig ar arholiadau a bydd angen pasio ar lefel Tystysgrif er mwyn symud ymlaen i lefel Diploma.

Bydd myfyrwyr yn treulio 20 yr wythnos yn yr ystafell ddosbarth. Bydd rhaid gwneud cryn dipyn o waith ychwanegol ar bob cwrs Lefel 3 y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

Gellir addysgu elfennau o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfleoedd Dilyniant

Dilyniant i’r brifysgol a chyfleoedd gan gynnwys rhaglenni rheoli hyfforddeion yn y diwydiannau bancio, adwerthu ac yswiriant. Mae’r cwrs hefyd yn datblygu sgiliau ar gyfer dechrau busnes bach.

Ymhlith y cyrsiau AU a addysgir yng Ngholeg Gŵyr Abertawe y gallwch symud ymlaen iddynt mae HND Busnes a Chyfrifeg neu’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Rheoli Digwyddiadau

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd holl fyfyrwyr Blwyddyn 2 yn cymryd rhan mewn ymweliad rhyngwladol/yn y DU a ariennir gan y myfyriwr.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
Yes