Cymraeg (Ail Iaith)

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn profi amryw o ddulliau dysgu ac addysgu. Bydd gennych gyfle i ddefnyddio unrhyw gyfuniad o’r sgiliau iaith - darllen, gwrando, siarad ac ysgrifennu. Byddwch yn mwynhau gweithio mewn parau, grwpiau ac yn unigol ac yn defnyddio’r amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael yn yr adran.

TGAU Cymraeg (Iaith Gyntaf)
Rydym yn cynnig cwrs blwyddyn TGAU Cymraeg (Iaith Gyntaf) i’r rhai sydd am ychwanegu at eu proffil TGAU cyfredol neu’r rhai sy’n dewis Cymraeg Safon Uwch ac sydd am wella eu sgiliau.

Diweddarwyd Hydref 2021

Gofynion Mynediad

Gradd C mewn TGAU Cymraeg (cwrs llawn, ail iaith)

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn profi amryw o ddulliau dysgu ac addysgu. Bydd gennych gyfle i ddefnyddio unrhyw gyfuniad o’r sgiliau iaith - darllen, gwrando, siarad ac ysgrifennu.

Byddwch yn defnyddio’r amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael yn yr adran a chael cyfle i astudio ffilmiau, rhaglenni teledu, storïau, dramâu a cherddi Cymraeg.

D.S. Mae’r cwrs hwn yn cynnwys cryn dipyn o drafodaethau llafar mewn grŵp. Mae’n hanfodol bod myfyrwyr yn barod i feddwl yn annibynnol a ffurfio a chyfnewid barn bersonol fanwl ar bynciau a astudiwyd. Mae’r cwrs yn cynnwys ysgrifennu traethodau estynedig e.e. ar feirniadaeth lenyddol / cyfryngau yn Gymraeg.

Er mwyn eich helpu i adolygu’n rheolaidd, mae’r patrwm asesu canlynol wedi’i sefydlu:

  • Profion geirfa a gramadeg byr
  • Darn ysgrifennu crynodol byr ar ddiwedd pob cerdd/thema’r cyfryngau a astudiwyd
  • Profion hanner tymor

Cyfleoedd Dilyniant

Astudio’r Gymraeg ar lefel addysg uwch. 

Mae cyfleoedd cyflogaeth yn cynnwys y gwasanaeth sifil, y cyfryngau yng Nghymru, gwasanaethau iechyd a gofal neu’r heddlu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gall myfyrwyr ymuno â’r clwb Cymraeg a bydd cyfleoedd i ymweld â stiwdios teledu, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Amgueddfeydd Cymru, gwylio rygbi rhyngwladol yng Nghaerdydd a mynd i gigs cerddoriaeth. Bydd cyfleoedd profiad gwaith mewn lleoliadau iaith Gymraeg.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No