Diploma Proffesiynol mewn Perfformio UAL (Lefel 4) (Cwmni Actio)

Amser llawn
Lefel 4
UAL
Gorseinon
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Oes gennych ddiddordeb mewn actio? Ydych yn ystyried gwneud cais i ysgol ddrama?

Bwriedir y cwrs Diploma mewn Perfformio (Lefel 4) hwn ar gyfer myfyrwyr 18+ oed sydd wedi cwblhau rhaglen Safon Uwch tri chwrs, sy’n cynnwys drama, neu gwrs Diploma Estynedig yn y Celfyddydau Perfformio. Mae’r wybodaeth sylfaenol o ddamcaniaethwyr drama, dyfeisio a chreu yn fyrfyfyr a enillir ar y cyrsiau hyn yn hanfodol er mwyn ymgysylltu’n llawn â’r cwrs drama dwys hwn am flwyddyn.

Dylai myfyrwyr sy’n cael eu derbyn ar y cwrs hwn anelu at wneud cais i golegau drama arbenigol neu’r brifysgol. 

Ychwanegwyd Ebrill 2020

Gwybodaeth allweddol

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd myfyrwyr yn:

  • datblygu ymhellach amrywiaeth o sgiliau actio, llais a symud
  • cael cymorth i baratoi ar gyfer clyweliadau
  • cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau perfformio mewn lleoliadau proffesiynol
  • gweithio gyda chyfarwyddwyr theatr proffesiynol
  • mynd i amrywiaeth o berfformiadau theatr

Addysgir y cwrs trwy unedau ymarferol a theori amrywiol a phrosiectau perfformio. Mae rhan fawr o’r gwaith a wneir o natur ymarferol ac fe’i hasesir yn barhaus. Nid oes arholiadau ar y cwrs hwn. Mae’r cwrs yn amser llawn ac mae’n rhaid i fyfyrwyr fod ar gael am hyd at 18 awr o amser cyswllt yr wythnos.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae graddedigion y cwrs hwn wedi symud ymlaen i nifer o golegau o fri cenedlaethol gan gynnwys Arts Educational School, Ysgol Theatr Bristol Old Vic, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, RADA, E15, LAMDA, Mountview, GSA Conservatoire, LIPA a Rose Bruford, yn ogystal â phrifysgolion amrywiol. Mae rhai myfyrwyr yn symud ymlaen i waith proffesiynol yn y theatr a'r teledu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd myfyrwyr yn astudio ar Gampws Gorseinon ond byddant yn mynychu rhai dosbarthiadau yn Theatr y Grand, Abertawe.

Mae perfformio mewn cynyrchiadau hefyd yn rhan o’r cwrs, ac mae cynyrchiadau blaenorol yn cynnwys Medea, Generation O (cydweithrediad â Gary Owen), The Trial, Oedipus, Smile Asylum a The Caucasian Chalk Circle.

Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i brofi amrywiaeth o berfformiadau ac i gymryd rhan mewn gweithdai gyda pherfformwyr proffesiynol. Bydd disgwyl iddynt ymweld â’r theatr yn rheolaidd.

Mae’r ffi cwrs £450 yn talu am weithdai a dosbarthiadau meistr gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

Beth yw barn cyn-fyfyrwyr y cwrs?

“Roedd y cwrs yn ffordd wych o’m helpu i baratoi ar gyfer ysgol ddrama…”

“Roedd gweithio gyda chyfarwyddwyr allanol yn ffordd wych o baratoi ar gyfer y perthnasau sydd gen i bellach gyda fy athrawon a’r cyfarwyddwyr yn y Coleg…”

“Roedd dosbarthiadau canu a symud wir wedi helpu i ehangu fy nghrefft…”

“Roedd wedi fy helpu i fagu hyder, weithiau, trwy fynd â fi allan o’m cylch cysur…”

“Mae’r cwrs yn un deallus i fyfyrwyr sydd am gael blwyddyn arall o hyfforddiant…”

 

Hoffech chi astudio'r cwrs hwn?

Ymgeisiwch nawr!