Ffotograffiaeth

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y cwrs Safon Uwch Ffotograffiaeth yw cyflwyno dysgwyr i faes creadigol ffotograffiaeth.

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o bortreadau lleoliad a dulliau arbrofol ffotograffiaeth. Yn ystod y cwrs, cewch fynediad i’n stiwdio i gynhyrchu delweddau o ansawdd uchel a’n hystafell dywyll draddodiadol ar gyfer argraffu du a gwyn.

Bydd profiad ymarferol ffotograffig yn cael ei ategu gan ddealltwriaeth o gymwysiadau technegol, gan gynnwys ffilm draddodiadol a ffotograffiaeth ddigidol.

CBAC Celf a Dylunio (Ffotograffiaeth) / Achredwyd gan Lywodraeth Cymru

 • Blwyddyn 1 (100% gwaith cwrs a dim arholiadau)
 • UG Uned 1 – Ymholiad Creadigol Personol
 • Asesiad nad yw’n arholiad
 • 40% o’r cymhwyster

Blwyddyn 2 (100% gwaith cwrs a dim arholiadau)

 • Safon Uwch Uned 2 – Ymchwiliad Personol
 • Asesiad nad yw’n arholiad
 • 36% o’r cymhwyster
 • Rhan un a dau: Gweithlyfr a Chanlyniad Terfynol.

Safon Uwch Uned 3 – Aseiniad a Osodir yn Allanol

 • Asesiad nad yw’n arholiad
 • 24% o’r cymhwyster
 • Rhan un: Cyfnod Astudio Paratoadol
 • Rhan dau: Cyfnod 15 awr o Ffocws Parhaol (asesiad nad yw’n arholiad)

Bydd hanes ffotograffiaeth ac arferion ymarferwyr cyfoes yn ffurfio sylfaen i ddatblygu steil rhywun, sy’n gallu cynnwys celf ddogfennol, tirwedd, chwaraeon, ffasiwn a chelf gain i enwi dim ond ychydig o feysydd yn y pwnc hynod ddiddorol hwn.

Bydd gwaith terfynol y dysgwyr yn cael ei gyflwyno fel llyfr gwaith, ynghyd â darn olaf a fydd yn cynnwys detholiad o’r gwaith gweledol cryfaf.

Gwiriwyd Tachwedd 2019

 

 

Photography

Gofynion Mynediad

Argymhellir TGAU Celf neu Graffeg ond nid yw’n hanfodol.

 

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs trwy weithdai ymarferol a darlithoedd ffurfiol, gan gynnwys sgiliau trin camera, ynghyd â defnyddio ystafell dywyll du a gwyn, stiwdio ffotograffig ac ystafell dywyll ddigidol.

Disgwylir i ddysgwyr gynhyrchu llawer o’u gwaith cwrs y tu allan i’r dosbarth ar saethiadau lleoliad, ac ymgymryd â nifer o astudiaethau maes fel grŵp, gydag arddangosiadau ymarferol gan staff darlithio.

Asesir y cwrs trwy feirniadaethau trwy gydol y cwrs, adolygiadau hanner tymor, asesiad mewnol ac asesiad allanol trwy’r corff arholi.

Cyfleoedd Dilyniant

Diploma Sylfaen Celf a Dylunio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i gyrsiau lefel sylfaen neu lefel gradd, neu efallai cael gwaith yn niwydiant y cyfryngau a’r diwydiant ffotograffig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rydym yn argymell eich bod yn cael camera DSLR 35mm ond nid yw hyn yn hanfodol. Mae costau eraill yn cynnwys argraffu’ch delweddau a’ch gweithlyfrau. Yn ystod y cwrs, cewch gyfle i gymryd rhan mewn teithiau gwaith maes.

Mae ffi stiwdio £25 ar gyfer y cwrs hwn.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No