Ffotograffiaeth (Diploma Estynedig)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn cynnwys llawer o waith ymarferol yn y stiwdio ac ar leoliad. 

Byddwch yn archwilio amrywiaeth o genres gan gynnwys hysbysebu, ffasiwn, dogfennol a theithio. 

Byddwch yn astudio ar Gampws Llwyn y Bryn sydd â lle stiwdio arbenigol, ystafell ddigidol Mac bwrpasol ac ystafell dywyll ddu a gwyn sy’n gweithredu’n llawn.

Diweddarwyd Ionawr 2021

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU. Byddwn yn derbyn cymwysterau cyfwerth, gan gynnwys gradd Teilyngdod mewn Ffotograffiaeth (Lefel 2). 

Yn amodol ar gyfweliad ac enghreifftiau o waith.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn cynnwys 19 awr o addysgu uniongyrchol yr wythnos, a fydd yn cyfuno gwersi ffurfiol, gweithdai a chyfarwyddyd sesiynau tiwtorial.

Cyfleoedd Dilyniant

Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio, gradd, gradd sylfaen neu HND.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i fyfyrwyr gael mynediad i’w DSLR eu hunain ac efallai y bydd angen iddynt brynu offer ffotograffig newydd drwy gydol y cwrs.

Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn saethiadau ffotograffig rheoliadd ar leoliad. 

Bydd ffi stiwdio £75 yn ofynnol bob blwyddyn.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No