Gosodiadau Trydanol (Diploma L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn dysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa yn y sector gosodiadau trydanol. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Gosodiadau trydanol, canfod a chywiro namau
  • Egwyddorion gwyddor drydanol
  • Egwyddorion a gofynion systemau technoleg amgylcheddol
  • Dylunio systemau trydanol
  • Iechyd a diogelwch.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Diploma Lefel 2 mewn Gosodiadau Trydanol

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae strwythur y cymhwyster hwn yn gyfuniad o elfennau ymarferol a damcaniaethol. Caiff y ddau eu hasesu drwy aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol ac arholiadau dewis lluosog ar-lein.

Cyfleoedd Dilyniant

Prentisiaeth Electrodechnegol, Peirianneg (Lefel 3) neu HNC/HND mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae dillad amddiffynnol personol (esgidiau ac oferôls) a phecyn offer Gosodiadau Trydanol sylfaenol yn hanfodol.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No