Skip to main content

Gosodiadau Trydanol (Diploma L3)

Amser-llawn
Lefel 3
C&G
Tycoch
one year
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn dysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa yn y sector gosodiadau trydanol. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Gosodiadau trydanol, canfod a chywiro namau
  • Egwyddorion gwyddor drydanol
  • Egwyddorion a gofynion systemau technoleg amgylcheddol
  • Dylunio systemau trydanol
  • Iechyd a diogelwch.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gwybodaeth allweddol

Mae strwythur y cymhwyster hwn yn gyfuniad o elfennau ymarferol a damcaniaethol. Caiff y ddau eu hasesu drwy aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol ac arholiadau dewis lluosog ar-lein.

Prentisiaeth Electrodechnegol, Peirianneg (Lefel 3) neu HNC/HND mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig.

Mae dillad amddiffynnol personol (esgidiau ac oferôls) a phecyn offer Gosodiadau Trydanol sylfaenol yn hanfodol.

Explore in VR