Gwasanaethau Cyhoeddus (Diploma L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa mewn sefydliad gwasanaeth cyhoeddus fel yr heddlu, tân, ambiwlans a’r lluoedd arfog. Bydd yn rhoi gwybodaeth am y swyddi sydd ar gael yn y gwasanaethau hyn, yn ogystal â pharatoi myfyrwyr ar gyfer eu gweithdrefnau mynediad.

Bydd 18 o unedau astudio yn cael eu dewis o amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys y canlynol:

 • Polisïau’r llywodraeth 
 • Arweinyddiaeth a gwaith tîm
 • Dinasyddiaeth
 • Deall disgyblaeth
 • Profion a hyfforddiant ffitrwydd 
 • Gweithgareddau awyr agored ac anturus
 • Sgiliau ar gyfer gweithgareddau awyr agored ac anturus ar dir
 • Sgiliau ar gyfer gweithgareddau awyr agored ac anturus ar ddŵr
 • Cynllunio gyrfa
 • Trosedd a’i heffeithiau ar gymdeithas
 • Deall ymddygiad
 • Agweddau ar y system gyfreithiol a’r broses ddeddfu
 • Cyflogaeth yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai
 • Persbectifau rhyngwladol
 • Rheoli digwyddiadau mawr
 • Gorchymyn a rheoli

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Pum gradd C ac uwch ar lefel TGAU neu Lefel 2 mewn Chwaraeon neu Gwasanaethau Cyhoeddus (proffil Teilyngdod)

O leiaf radd C mewn TGAU Saesneg a Mathemateg.

Dull Addysgu’r Cwrs

Yn aml mae siaradwyr gradd ac ymweliadau addysgol yn rhan o’r cwrs. Bydd gan fyfyrwyr y cyfle i fynd i ddigwyddiadau megis cyrsiau gweithgareddau awyr agored ac adeiladu tîm.

Byddwch yn astudio Bagloriaeth Cymru ochr yn ochr â’r cwrs hwn.

Cyfleoedd Dilyniant

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Datblygu a Rheoli Chwaraeon

Mae’r myfyrwyr sy’n cael llwyddiant ar y cwrs Diploma Estynedig yn gallu symud ymlaen i addysg uwch i astudio cwrs HND neu gwrs gradd mewn amrywiaeth o bynciau. Neu, gall myfyrwyr wneud cais i ymuno â sefydliad gwasanaeth cyhoeddus ar ôl cwblhau’r cwrs.

Gwybodaeth Ychwanegol

Efallai y bydd costau os bydd gwibdeithiau’n cael eu trefnu.

Lleoliad(au):
Tycoch
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No