Gwasanaethau Amddiffynnol mewn Lifrai (Diploma L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs dwy flynedd hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn sefydliad gwasanaeth cyhoeddus megis yr heddlu, y gwasanaeth tân neu’r lluoedd arfog. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Dinasyddiaeth ac amrywiaeth
  • Ymddygiad a disgyblaeth#
  • Paratoi corfforol, iechyd a lles
  • Gwaith tîm, arweinyddiaeth a chyfathrebu
  • Llywodraeth a’r gwasanaethau amddiffynnol
  • Sgiliau ymgyrch
  • Cyflwyniad i droseddeg.

Diweddarwyd Hydref 2021

Gofynion Mynediad

Pum gradd C ac uwch ar lefel TGAU neu Lefel 2 mewn Chwaraeon neu Gwasanaethau Cyhoeddus (proffil Teilyngdod)

O leiaf radd C mewn TGAU Saesneg a Mathemateg.

Dull Addysgu’r Cwrs

Yn aml mae siaradwyr gradd ac ymweliadau addysgol yn rhan o’r cwrs. Bydd gan fyfyrwyr y cyfle i fynd i ddigwyddiadau megis cyrsiau gweithgareddau awyr agored ac adeiladu tîm.

Byddwch yn astudio Bagloriaeth Cymru ochr yn ochr â’r cwrs hwn.

Cyfleoedd Dilyniant

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Datblygu a Rheoli Chwaraeon

Mae’r myfyrwyr sy’n cael llwyddiant ar y cwrs Diploma Estynedig yn gallu symud ymlaen i addysg uwch i astudio cwrs HND neu gwrs gradd mewn amrywiaeth o bynciau. Neu, gall myfyrwyr wneud cais i ymuno â sefydliad gwasanaeth cyhoeddus ar ôl cwblhau’r cwrs.

Gwybodaeth Ychwanegol

Efallai y bydd costau os bydd gwibdeithiau’n cael eu trefnu.

Lleoliad(au):
Tycoch
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No