Hanes

Trosolwg o’r Cwrs

Hanes yw ein dehongliad o’r gorffennol ac mae’n ymwneud â llawer mwy na ffeithiau a dyddiadau yn unig – mae’n cynnwys y gallu i ymchwilio, dadansoddi, dadlau, defnyddio ffynonellau hanesyddol ac ysgrifennu’n dda. Mae hanes yn dysgu cysyniadau - achos a chanlyniad, parhad a newid. Mae trafod a gwerthuso dehongliadau yn y dosbarth yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dull dadansoddol o’r gorffennol.

Rydym yn dilyn manyleb bwrdd arholi CBAC. Mae’r pynciau a astudir yn cynnwys:

  • Uned 1 (UG): Llywodraeth, Gwrthdystio a Chymdeithas yng Nghymru a Lloegr, tua 1485-1603 
  • Uned 2 (UG): Rhan 1: Weimar a’i heriau, tua 1918-1933
  • Uned 3 (U2): Canrif yr Americanwyr, tua 1890-1990
  • Uned 4 (U2): Rhan 2: Yr Almaen Natsïaidd, tua1933-1945
  • Uned 5 (U2): Dehongliadau Hanesyddol (gwaith cwrs)

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Argymhellir bod darpar fyfyrwyr yn meddu ar radd B o leiaf mewn TGAU Hanes (os na astudiwyd TGAU Hanes, disgwylir gradd B mewn Saesneg Iaith).

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae dau arholiad yr un ar gyfer UG ac U2 (mae gwaith cwrs yn A2 hefyd). 

Cyfleoedd Dilyniant

Mae hanes yn Safon Uwch uchel ei pharch ac fe’i hystyrir yn un o’r pynciau hwyluso gan brifysgolion Russell Group.

Gall astudio Hanes arwain at gyflogaeth mewn meysydd fel gweinyddiaeth a rheolaeth, cysylltiadau cyhoeddus, addysgu, llyfrgellyddiaeth, gwaith archif ac archeolegol, amgueddfeydd ac orielau, y gyfraith, newyddiaduraeth a’r cyfryngau. Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i’r prifysgolion canlynol - Rhydychen, Caergrawnt, Prifysgol Llundain, Warwig, Aberystwyth ac Abertawe.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r adran wedi trefnu ymweliadau diwylliannol dramor â Berlin, Prâg, Krakow a St. Petersburg.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No