Mathemateg Bellach

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn opsiwn dim ond os ydych chi’n ei gyfuno â Safon Uwch Mathemateg. Ni ellir dilyn y cwrs ar ei ben ei hun.

Nod y cwrs yw ehangu a dyfnhau’r wybodaeth a’r sgiliau mathemategol a ddatblygwyd wrth astudio Safon Uwch Mathemateg.

Mae meysydd astudio yn cynnwys mathemateg bur bellach, mecaneg bellach ac ystadegau pellach.

20/10/22

Gofynion Mynediad

Gradd A* mewn TGAU Mathemateg yn ofynnol (bydd gradd A hefyd yn cael ei hystyried).

 

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae asesiadau ffurfiannol yn cynnwys ymarferion a gwaith cartref y mae’n ofynnol i fyfyrwyr eu gwneud i gryfhau’r technegau a’r sgiliau y byddant yn eu dysgu yn y dosbarth.

Maent hefyd yn sefyll profion o dan amodau arholiad i baratoi eu hunain ar gyfer yr arholiadau allanol.

Mae asesiad ffurfiol terfynol yn cynnwys papurau ysgrifenedig 1.5 awr y byddant yn eu sefyll ym mhob un o’r chwe modiwl a astudir ym Mlwyddyn 1 a phapurau ysgrifenedig 1.5 awr y byddant yn eu sefyll ym mhob un o’r chwe modiwl a astudir ym Mlwyddyn 2.

Cyfleoedd Dilyniant

Astudiaethau pellach yn y brifysgol. Fel arfer mae Safon Uwch Mathemateg Bellach yn ofynnol ar gyfer graddau mewn mathemateg, ffiseg neu beirianneg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen cyfrifiannell wyddonol safonol ar fyfyrwyr.

Bydd cyfleoedd i fynd i anerchiadau achlysurol ar bynciau Mathemategol a drefnir gan sefydliadau amrywiol, gan gynnwys Adran Fathemateg Prifysgol Abertawe.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No