Mathemateg Bellach

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y cwrs hwn yw ehangu a dyfnhau’r wybodaeth a’r sgiliau mathemategol a ddatblygwyd wrth astudio Safon Uwch Mathemateg. Mae meysydd astudio’n cynnwys mathemateg bur bellach, mecaneg bellach ac ystadegau pellach.

Ym Mlwyddyn 1, bydd myfyrwyr yn astudio UG Mathemateg ac U2 Mathemateg.

Ym Mlwyddyn 2, bydd myfyrwyr yn astudio UG Mathemateg Bellach ac U2 Mathemateg Bellach.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

 

Gofynion Mynediad

Mae gradd A* mewn TGAU Mathemateg yn ofynnol.

 

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae asesiadau ffurfiannol yn cynnwys ymarferion a gwaith cartref y mae’n ofynnol i fyfyrwyr eu gwneud i gryfhau’r technegau a’r sgiliau y byddant yn eu dysgu yn y dosbarth.

Maent hefyd yn sefyll profion o dan amodau arholiad i baratoi eu hunain ar gyfer yr arholiadau allanol.

Mae asesiad ffurfiol terfynol yn cynnwys papurau ysgrifenedig 1.5 awr y byddant yn eu sefyll ym mhob un o’r chwe modiwl a astudir ym Mlwyddyn 1 a phapurau ysgrifenedig 1.5 awr y byddant yn eu sefyll ym mhob un o’r chwe modiwl a astudir ym Mlwyddyn 2.

Cyfleoedd Dilyniant

Astudiaethau pellach yn y brifysgol. Fel arfer mae Safon Uwch Mathemateg Bellach yn ofynnol ar gyfer graddau mewn mathemateg, ffiseg neu beirianneg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen cyfrifiannell wyddonol safonol ar fyfyrwyr.

Bydd cyfleoedd i fynd i anerchiadau achlysurol ar bynciau Mathemategol a drefnir gan sefydliadau amrywiol, gan gynnwys Adran Fathemateg Prifysgol Abertawe.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No