Sgiliau Garddwriaeth Ymarferol – Diploma Lefel 2

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriedir y cymhwyster hwn i ddysgwyr sy’n ystyried dechrau gyrfa yn y diwydiant garddwriaethol. Mae’n gymhwyster ymarferol sy’n canolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen i symud ymlaen i yrfa ym maes garddwriaeth. 

Ychwanegwyd Mawrth 2020

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau ymlaen llaw.

Dull Addysgu’r Cwrs

Ni fydd rhaid i chi gwblhau unrhyw bynciau gorfodol ond mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys amrywiaeth mawr iawn o bynciau dewisol megis:

  • gosod arwynebau caled ar gyfer tirlunio allanol
  • asesu gwead a chyflwr pridd
  • plannu coeden
  • plannu cynhwysydd ar gyfer arddangosiad tymhorol
  • tocio llwyni collddail sy’n blodeuo yn y gwanwyn
  • tocio llwyni ffrwythau meddal a ffrwythau cans
  • lluosogi planhigion drwy doriadau coesyn
  • atgyweirio tywarchen a ddifrodir
  • defnyddio peiriant trin cylchdro a reolir gan bobl

Asesir y cymhwyster hwn drwy arsylwi ar berfformiad ymarferol a holi. Yn ogystal, bydd rhaid i fyfyrwyr gynhyrchu portffolio ysgrifenedig o dystiolaeth i ategu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ffi £40 am ddillad diogelwch y mae’n rhaid i fyfyrwyr eu gwisgo wrth wneud tasgau ymarferol.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No