Sgiliau Garddwriaeth Ymarferol – Diploma Lefel 2

Trosolwg o’r Cwrs

Mae tirlunio yn sector sy’n tyfu’n gyflym yn y DU. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu cynnydd mawr mewn ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd o blanhigion, garddio, tirlunio a’r amgylchedd. Mae hyn yn helpu i wneud garddwriaeth a thirlunio yn un o’r sectorau cyflogaeth mwyaf yn y DU.

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys amrywiaeth eang o unedau dewisol fel:

 • Adeiladu lle palmantog mewn gardd
 • Adeiladu waliau a phileri mewn gardd
 • Cynnal pwll gardd
 • Plannu cynhwysydd ar gyfer arddangosfa dymhorol
 • Tocio llwyni colldail sy’n blodeuo yn y gwanwyn
 • Torri perthi gan ddefnyddio torrwr perth petrol
 • Lluosogi planhigion drwy doriadau coesyn
 • Torri glaswellt gan ddefnyddio peiriant torri glaswellt cylchdro
 • Adeiladu ffensys gardd
 • Hau hadau y tu allan â llaw
 • Adeiladu meinciau a phergolâu gardd
 • Tyfu planhigion y tu mewn o hadau

Diweddarwyd Gorffennaf 2021

Gofynion Mynediad

Bydd rhaid i fyfyrwyr ddangos diddordeb mewn tirlunio caled a meddal ac, yn ddelfrydol, bydd ganddynt gymhwyster Lefel 1 mewn garddwriaeth neu adeiladu, neu un Radd C ar lefel TGAU.

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir y cymhwyster trwy arsylwi ar berfformiad ymarferol a holi. Yn ogystal, rhaid i fyfyrwyr gynhyrchu portffolio o dystiolaeth i ategu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ffi £60 am ddillad diogelwch y mae’n rhaid i fyfyrwyr eu gwisgo wrth wneud tasgau ymarferol.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No