Gosodiadau Trydanol (Diploma L1)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn eich cyflwyno i’r diwydiant gosodiadau trydanol. Mae meysydd astudio’n cynnwys: 

  • Gosodiadau trydanol, gwifro a therfyniadau
  • Technegau ffabrigo ar gyfer gosodiadau trydanol
  • Gwyddor drydanol a thechnoleg
  • Mesurau amgylcheddol a chynaliadwyedd mewn anheddau domestig
  • Strwythur y diwydiant adeiladu
  • Arferion gweithio diogel.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Yn amodol ar gyfweliad seiliedig ar gymwysterau TGAU, cymwysterau cyfwerth a’ch teilyngdod eich hun.

Mae gradd C mewn TGAU Mathemateg a Saesneg yn ddelfrydol ond nid yw’n hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae strwythur y cymhwyster hwn yn gyfuniad o elfennau ymarferol a damcaniaethol. Caiff y ddau eu hasesu drwy aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol.

Cyfleoedd Dilyniant

Gosodiadau Trydanol neu Beirianneg (Diploma Lefel 2).

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae dillad amddiffynnol personol (esgidiau ac oferôls) a phecyn offer Gosodiadau Trydanol sylfaenol yn hanfodol.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No