Skip to main content
Diwrnod Agored Canolfan Broadway - 6 Mehefin

Diwrnod Agored Canolfan Broadway - 6 Mehefin

Diwrnod Agored Canolfan Broadway
Dydd Mercher 6 Mehefin
10am – 4pm

Ydych chi’n ystyried gyrfa mewn trin gwallt, harddwch neu therapïau cyfannol?

Os felly, dewch i’n diwrnod agored ar 6 Mehefin lle gallwch gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau amser llawn a rhan-amser sy’n dechrau ym mis Medi.

Gallwch hefyd edrych o gwmpas ein cyfleusterau dysgu/addysgu gwych sy’n cynnwys ardaloedd trin gwallt proffesiynol, ystafelloedd triniaeth hamddenol a sba moethus.

Bydd llawer o weithgareddau i’w mwynhau ar y diwrnod a bydd ein staff ymroddedig yn gallu rhoi cyngor i chi ar amrywiaeth eang o yrfaoedd y gallwch eu dilyn ar ôl y coleg.

Does dim angen cadw lle – galwch heibio!

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi!

Ffoniwch 01792 284049 am ragor o wybodaeth.