Yr Academi Rygbi yn ennill Tlws Cynghrair Colegau Elit Undeb Rygbi Cymru


Diweddarwyd 09/03/2015

Mae Academi Rygbi Coleg Gŵyr Abertawe wedi cipio Tlws Cynghrair Colegau Elit Undeb Rygbi Cymru ar ôl ennill pob un ond tair gêm eleni.

“Mae ennill y tlws yn llwyddiant mawr i'r tîm ac yn un o'r targedau roedden ni wedi'u gosod i'n hunain ar ddechrau'r tymor," dywedodd y darlithydd Dan Cluroe.

Mae blwyddyn lwyddiannus yr Academi wedi gorffen gyda saith o'i chwaraewyr XV 1af yn cynrychioli tîm dan 18 y Gweilch yn rownd derfynol y gystadleuaeth ranbarthol gradd oedran, gyda'r tîm yn dathlu buddugoliaeth dda yn erbyn Gleision Caerdydd.

Mae dau chwaraewr, Matthew Aubrey a Mitchell Walsh, hefyd wedi cael eu dewis i chwarae yng ngharfan dan 18 Cymru a byddan nhw'n dechrau yn erbyn Ffrainc fel mewnwyr ddydd Sul yma yn Marcoussis.

“Mae'r tîm wedi chwarae'n wych trwy gydol y tymor,” ychwanegodd Dan. “Mae'n anodd dewis un uchafbwynt ond byddai curo ein cystadleuwyr lleol Castell-nedd dair gwaith yn un ohonyn nhw yn bendant. Rydyn ni'n awyddus iawn i barhau â'r llwyddiant hwn yn yr wythnosau nesaf - pan fyddwn ni'n chwarae mewn dwy gystadleuaeth 7 bob ochr Cymru - ac ar ôl hynny pan fyddwn ni'n gorffen ein tymor gyda chystadleuaeth 7 bob ochr Ysgolion Cenedlaethol Parc Rosslyn, y gystadleuaeth 7 bob ochr mwyaf yn y byd.”

Tags: