Skip to main content

EAL Tystysgrif mewn Technolegau Peirianneg L2

Rhan-amser, Prentisiaeth
Lefel 2
EAL
Tycoch
One year
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Bydd y rhaglen gyffrous hon yn rhoi mynediad i waith gwasanaethu, atgyweirio a gosod peiriannau golchi a/neu setiau teledu clyfar. Gan fod offer electronig yn dod yn fwy rhyngweithiol a chlyfar mae’r angen am hyfforddiant yn y maes hwn sy’n datblygu’n gyflym yn hanfodol.

Mae prinder sgiliau yn y sector hwn ac felly mae cyfleoedd cyflogaeth ardderchog ar gael.

Bydd y cwrs yn cynnwys hyfforddiant ymarferol mewn atgyweirio, gosod a gwasanaethau peiriannau golchi (nwyddau gwyn) a setiau teledi clyfar (nwyddau brown).

Diweddarwyd Ebrill 2017

Gwybodaeth allweddol

I astudio Lefel 2, nid oes angen profiad blaenorol ond byddai’n fanteisiol.

Mae cyfweliad yn orfodol ar gyfer y rhaglen astudio hon.

Addysgir y cwrs trwy ethos ‘dysgu trwy wneud’. Mae gweithdai’r Coleg yn llawn cyfarpar ac yn cynnwys cynhyrchion electronig diweddaraf y farchnad.

Bydd elfennau theori ac ymarferol. Bydd ymgeiswyr yn cael eu cysylltu â chyflogwr i helpu i gasglu cyfleoedd asesu ymarferol perthnasol. Bydd arbenigwyr gwadd blaengar y farchnad yn darparu seminarau technegol ar ddatblygiadau megis y CARTREF CLYFAR.

Bydd asesiad yn cynnwys datblygu portffolio, asesiadau ar-lein ac aseiniadau ymarferol.

Mae’r cwrs yn rhedeg ddwy noson neu un diwrnod yr wythnos am un flwyddyn academaidd. 

Dilyniant o’r cymhwyster hwn i Lefel 3.

Bydd gwibdeithiau i ffatrïoedd lleol a chyfleoedd i ymweld â sioeau crefft a fydd yn rhoi cyfle i ymgeiswyr rwydweithio yn y diwydiant.

Off