Adeiladu’ch Rhwydwaith Cyfrifiadurol Cyntaf

Trosolwg o’r Cwrs

Dyma’r dealltwriaeth sylfaenol o sut mae rhwydweithiau cyfrifiadurol yn gweithio. Bwriad y cwrs yw nodi’r caledwedd perthnasol sy’n ofynnol i sefydlu rhwydwaith cyfrifiadurol a deall y derminoleg berthnasol sy’n gysylltiedig â rhwydweithio cyfrifiadurol.

Ychwanegwyd Mehefin 2019

Gofynion Mynediad

Dim – ond awgrymir bod darpar fyfyrwyr yn gwybod am hanfodion Cynnal a Chadw Cyfrifiadur Personol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs am 2.5 awr yr wythnos dros 15 wythnos.

Bydd asesiad y cwrs yn seiliedig ar brawf ymarferol byr.

Cyfleoedd Dilyniant

C&G 7540-368 - Lefel 3 Rheoli systemau a rhwydweithiau TGCh 

Gwybodaeth Ychwanegol

Dylai myfyrwyr fod â dyfais storio addas ar gyfer eu gwaith.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 22 Feb 2021 | Course Code: C2U1783 ETA | Cost: £70/£0

Level 2   Mon   6.30-8.30pm   15 weeks   Hill House  

This course has already started, however you may be able to enrol on it if there is availability. Call 01792 284000 to enquire for availability.