Skip to main content

Adeiladu Olwynion

Rhan-amser
Llys Jiwbilî
1 diwrnod neu 2 noson
Ffôn: 01792 284400 (Llys Jiwbilî)

Arolwg

Bwriedir y cwrs hwn i selogion beicio sydd eisoes â rhywfaint o wybodaeth o gynnal a chadw beiciau.
Bydd y cwrs yn canolbwyntio’n benodol ar yr elfennau adeiladu olwynion o gynnal a chadw beiciau.

  • Cyfrifo hyd adenydd olwynion (sbôcs)
  • Rhoi adenydd (sbôcs) ar olwyn
  • Cywiro a thyniannu olwynion

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen rhywfaint o wybodaeth sylfaenol o gywiro olwynion cyn cofrestru ar y cwrs hwn.

Bydd y cwrs yn cael ei addysgu yn ein cyfleuster arbenigol newydd.

Mae pob cwrs yn para un diwrnod neu ddwy noson.

Gallech chi symud ymlaen i gymhwyster Cynnal a Chadw Beiciau Proffesiynol.

Darperir beic ac offer yn ystod y cwrs.
Wheel building
Cod y cwrs: ZA247 STP28
12/06/2024
Llys Jiwbilî
1 day
Wed
08:30 - 4pm
£0
TBC