Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Adeiladu Olwynion

Rhan-amser
Llys Jiwbilî
1 diwrnod neu 2 noson
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Bwriedir y cwrs hwn i selogion beicio sydd eisoes â rhywfaint o wybodaeth o gynnal a chadw beiciau.
Bydd y cwrs yn canolbwyntio’n benodol ar yr elfennau adeiladu olwynion o gynnal a chadw beiciau.

  • Cyfrifo hyd adenydd olwynion (sbôcs)
  • Rhoi adenydd (sbôcs) ar olwyn
  • Cywiro a thyniannu olwynion

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Bydd angen rhywfaint o wybodaeth sylfaenol o gywiro olwynion cyn cofrestru ar y cwrs hwn.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn cael ei addysgu yn ein cyfleuster arbenigol newydd.

Mae pob cwrs yn para un diwrnod neu ddwy noson.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech chi symud ymlaen i gymhwyster Cynnal a Chadw Beiciau Proffesiynol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir beic ac offer yn ystod y cwrs.

 
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.