Adweitheg

Trosolwg o’r Cwrs

Mae hwn yn gymhwyster galwedigaethol sy’n cynnwys yr holl elfennau gofynnol i weithio’n effeithiol fel adweithegydd. Mae’r unedau gorfodol yn cynnwys y canlynol:

  • gwybodaeth a dealltwriaeth o egwyddorion ac ymarfer
  • arferion busnes
  • anatomeg, ffisioleg a phatholeg ar gyfer therapïau cyflenwol.

Byddwch hefyd yn datblygu’ch dealltwriaeth a’ch sgiliau ymarferol i ddarparu triniaethau adweitheg yn gymwys.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae costau ar gyfer y cwrs hwn yn cynnwys iwnifform (£42), cit (tua £20), portffolio (£10).

Bydd rhaid i’r holl ddarpar fyfyrwyr ddod i sesiwn arweiniad cyn cofrestru. - please contact 01792 284049 for more information.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.