Skip to main content

Blodeuwriaeth (Lefel 2)

Rhan-amser
Lefel 2
AGORED
Tycoch
30 weeks
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Mae Blodeuwriaeth yn gwrs i unrhyw un a hoffai wybod rhagor am y diwydiant Blodeuwriaeth, neu efallai yn meddwl am ddechrau ei fusnes ei hun gartref neu agor siop neu sydd am ddysgu ychydig mwy am sut i drefnu blodau.

Cwrs anachrededig yw hwn.

Diweddarwyd Ionawr 2020

Gwybodaeth allweddol

I gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi brynu defnyddiau megis blodau, dail, teclynnau ac offer. Ni chynhwysir unrhyw ddefnyddiau yng nghost y cwrs.