Skip to main content

CCNA (Cydymaith Rhwydwaith Ardystiedig CISCO)

Rhan-amser
Online

Trosolwg

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer unigolion sy’n ceisio cael ardystiad Llwybro a Switsio CCNA. Mae hefyd yn addas ar gyfer technegwyr cymorth sy’n ymwneud â’r gwaith elfennol o osod, gweithredu a dilysu rhwydweithiau LAN.

Deilliannau Dysgu:

  • Dylunio, gosod a chefnogi swits rhwydwaith busnes hollbwysig, llwybrydd a VLANs.
  • Gweithredu, datrys problemau a chefnogi rhwydweithiau LAN/WAN.
  • Ymchwilio i dechnolegau rhwydwaith newydd i gefnogi seilwaith TG.
  • Monitro a chanfod namau i reoli a datrys digwyddiadau TG mawr.
  • Dysgu sut i drin prosiectau rhwydweithio yn ogystal â rhoi cymorth i ddefnyddwyr.
  • Rheoli seilwaith rhwydwaith llwybro a switsio Cisco Enterprise.
  • Ennill dealltwriaeth ddofn o gysyniadau Rhwydweithio Cisco.

03/02/23

Gwybodaeth allweddol

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn, ond bydd ymgeiswyr yn ffynnu os oes ganddynt sgiliau sylfaenol mewn llythrennedd digidol a gweithredu cyfrifiadur.

Addysgir y cwrs ar-lein, dan arweiniad hyfforddwr mewn amgylchedd ystafell ddosbarth rithwir, dros bum diwrnod.

Mae arholiad yn rhan o’r cwrs hwn. Cewch dystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs a phasio’r arholiad.

Off