Skip to main content

Cyflwyniad i Ddementia

Rhan-amser
Lefel 1
Tycoch
Five weeks
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Nod y cwrs hwn yw deall polisïau a strategaethau ar gyfer cefnogi unigolion â dementia mewn amgylchedd iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae asesiad ysgrifenedig mewnol fel rhan o’r cwrs hwn.

Diweddarwyd Hydref 2019

Gwybodaeth allweddol

Bydd y dysgwr yn:

  • Gwybod am y pwysigrwydd o gael dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn wrth weithio gydag unigolion â dementia
  • Gwybod am brif achosion ac effeithiau dementia
  • Deall y pwysigrwydd o gyfathrebu’n effeithiol ag unigolion â dementia.

Asesir y cwrs trwy waith ysgrifenedig.

Mae’r cwrs hwn yn addas i unigolion sy’n cefnogi unigolion â dementia mewn amgylchedd iechyd a gofal cymdeithasol.