Lefel 2 Cyflwyniad i Wneud Bag Tôt

Rhan-amser
Lefel 2
AGORED
Llwyn y Bryn
10 wythnos
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Oherwydd yr ymdrech i ddileu plastigion untro mae cyfle wedi codi i leihau ein dibyniaeth ar fagiau siopa. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau i weithgynhyrchu eich bagiau tôt eich hun sydd wedi’u dylunio a’u haddurno i gyd-fynd â’ch steil a’ch personoliaeth unigryw.

Mae’r cwrs yn cynnwys 10 sesiwn tair awr o hyd ac yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn dysgu sut i wneud y templed ar gyfer eich tôt, byddwch yn cael llawer o gyfle i arbrofi gyda phaent a lliwiau ffabrig ynghyd â thechnegau gwnïo ac addurno fel clytwaith, cwiltio, brodwaith, a gleinwaith.  

Peidiwch â phoeni, ni fydd yn waith caled i gyd, bydd amser ar gyfer sgyrsiau dros baned o de/coffi i ddod i adnabod eich cyd-grefftwyr a chael eich ysbrydoli gan yr awyrgylch creadigol. 

Erbyn diwedd y cwrs byddwch wedi cynhyrchu’ch tôt eich hun, wedi’i ddylunio i’ch manylebau y gallwch ei drysori am byth. Heb sôn am y ffaith y byddwch wedi datblygu llawer o sgiliau newydd ac wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd sydd â’r un meddylfryd â ti.

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs hwn gan diwtor cymwysedig a phrofiadol a’i asesu trwy weithgareddau ymarferol, tystiolaeth ysgrifenedig/weledol a’r eitem derfynol – ac mae hyn oll yn cael ei gofnodi yn y dosbarth. 

Bydd yr holl eitemau a gynhyrchir yn cael eu cofnodi’n ffotograffig a’u cynnwys mewn gweithlyfrau wedi’u datblygu’n arbennig. 

Addysgir y cwrs dros 10 wythnos, gyda un sesiwn tair awr yr wythnos.

Cyfleoedd Dilyniant

  • Parhad Cyrsiau Agored
  • Celf a Dylunio Lefel 2
  • Celf a Dylunio Lefel 3
  • Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir yr holl offer.

 

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 11 Apr 2024 | Course Code: VB238 ELD | Cost: £65

Level 2   Thu   5.30-8.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket