Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Cynnal a Chadw Beiciau Proffesiynol Lefelau Un a Dau Cyfunol

Rhan-amser
Llys Jiwbilî
Pythefnos
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Mae’r cwrs hwn yn darparu hyfforddiant ymarferol llawn ac asesiad ym meysydd cyfosod, gosod a gwasanaethu a chynnal a chadw parhaus, gan ddechrau gyda hanfodion cwrs Cynnal a Chadw Beiciau Proffesiynol Lefel Un.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys:

  • Iechyd a Diogelwch yn y gweithdy
  • Gosod gerau
  • Teiars a thiwbiau
  • Pensetiau, gerau, breciau ymyl, bothau a berynnau
  • Cyflwyniad i freciau disg a gwaedu hydrolig
  • Gerau both mewnol
  • Triwio olwynion ac adnewyddu adenydd olwynion
  • Adeiladu olwynion

Byddwch chi’n astudio elfennau ymarferol Lefel Un a Lefel Dau.

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad ffurfiol. Dylech chi fod yn gweithio neu’n bwriadu gweithio yn y diwydiant cynnal a chadw beiciau.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn ein cyfleuster arbenigol newydd dros bythefnos – dydd Llun i ddydd Gwener. 

Bydd y cwrs yn cael ei asesu i Cytech dau gan aseswr achrededig allanol o’r Activate Cycle Academy, Rhydychen. Byddwn yn rhoi’r dyddiad ar gyfer y sesiwn asesu yn ystod yr hyfforddiant.

Cyfleoedd Dilyniant

Rydyn ni hefyd yn addysgu cyrsiau Cynnal a Chadw e-Feiciau Uwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir beic ac offer ar gyfer y cwrs.

Mae Cyllid CDP ar gael i dalu am gost y cwrs. I wybod rhagor ac i weld a ydych chi’n gymwys i’w gael, ewch i https://gyrfacymru.llyw.cymru/cyrsiau-a-hyfforddiant/cyllido-eich-astudiaethau/cyfrifon-dysgu-personol

 

 
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.