Cynnal a Chadw Beiciau Un a Dau (Cyfunol) Cytech

Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn darparu hyfforddiant ymarferol llawn ac asesiad ym meysydd cyfosod, gosod a gwasanaethu a chynnal a chadw parhaus, gan ddechrau gyda hanfodion cwrs Cynnal a Chadw Beiciau Un Cytech.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys:

  • Iechyd a Diogelwch yn y gweithdy
  • Gosod gerau
  • Teiars a thiwbiau
  • Pensetiau, gerau, breciau ymyl, bothau a berynnau
  • Cyflwyniad i freciau disg a gwaedu hydrolig
  • Gerau both mewnol
  • Triwio olwynion ac adnewyddu adenydd olwynion
  • Adeiladu olwynion

Byddwch chi’n astudio elfennau ymarferol Cytech Un, ond ni fydd gofyn i chi wneud Theori Cytech Un oherwydd dim ond Cytech Dau fydd yn cael ei asesu.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad ffurfiol. Dylech chi fod yn gweithio neu’n bwriadu gweithio yn y diwydiant cynnal a chadw beiciau.

Dull Addysgu’r Cwrs

The course will be delivered in our new specialised facility over two weeks - Monday to Friday.

A Cytech ass

Addysgir y cwrs yn ein cyfleuster arbenigol newydd dros bythefnos – dydd Llun i ddydd Gwener. 

Bydd aseswr Cytech yn ymweld â’n cyfleuster hyfforddi yn ddiweddarach i gynnal yr asesiad. Byddwn ni’n rhoi’r dyddiad hwn i chi yn ystod yr hyfforddiant.

Cyfleoedd Dilyniant

Rydyn ni hefyd yn addysgu cyrsiau Cynnal a Chadw e-Feiciau Uwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir beic ac offer ar gyfer y cwrs.

Mae Cyllid CDP ar gael i dalu am gost y cwrs. I wybod rhagor ac i weld a ydych chi’n gymwys i’w gael, ewch i https://gyrfacymru.llyw.cymru/cyrsiau-a-hyfforddiant/cyllido-eich-astudiaethau/cyfrifon-dysgu-personol

 

Lleoliad(au):
Jubilee Court
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 25 Jul 2022 | Course Code: ZA247 STP34 | Cost: £0

Level 1/2   Mon-Fri   8.30-5pm   2 weeks (40hrs)   Jubilee Court