Skip to main content

Deall Camddefnyddio Sylweddau

Rhan-amser
Lefel 2
AGORED
Tycoch
Five weeks
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Nod y cwrs hwn yw rhoi dealltwriaeth i’r dysgwr o gamddefnyddio sylweddau, y gwahanol fathau o gyffuriau a’r effeithiau y gallant eu hachosi.

Ychwanegwyd Hydref 2019

Gwybodaeth allweddol

Rhaid i ddysgwyr fod o leiaf 16 oed.

Bydd y dysgwr yn:

  • Gwybod beth yw camddefnyddio sylweddau
  • Deall effeithiau camddefnyddio sylweddau

Asesir y cwrs trwy waith ysgrifenedig.

Bydd dysgwyr yn dod i’r Coleg am bum wythnos, ac am ddwy awr yr wythnos.