Deall Camddefnyddio Sylweddau

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y cwrs hwn yw rhoi dealltwriaeth i’r dysgwr o gamddefnyddio sylweddau, y gwahanol fathau o gyffuriau a’r effeithiau y gallant eu hachosi.

Ychwanegwyd Hydref 2019

Gofynion Mynediad

Rhaid i ddysgwyr fod o leiaf 16 oed.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y dysgwr yn:

  • Gwybod beth yw camddefnyddio sylweddau
  • Deall effeithiau camddefnyddio sylweddau

Asesir y cwrs trwy waith ysgrifenedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd dysgwyr yn dod i’r Coleg am bum wythnos, ac am ddwy awr yr wythnos.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.