Dechrau Arni yn y Bar – Cyflwyniad i Goctels (Tymor 1)

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i chi weithio yn y diwydiant gwasanaeth bwyd/bwytai. Byddwch yn cwblhau dwy uned fel rhan o’r cwrs hwn:

  • Egwyddorion Hyrwyddo Gwasanaethau Ychwanegol neu Gynhyrchion i Gwsmeriaid (gwybod am bwysigrwydd hyrwyddo gwasanaethau ychwanegol neu gynhyrchion i gwsmeriaid sy’n fuddiol i sefydliadau a’u cwsmeriaid.

  • Egwyddorion Paratoi a Gweini Coctels (gwybod sut i baratoi mannau gwasanaeth ac offer ar gyfer gweini coctels/gwybod sut i baratoi a gweini coctels).

Ychwanegwyd Awst 2018

Gofynion Mynediad

Rhaid bod gennych ddiddordeb brwd i weithio yn y diwydiant bwytai. Efallai eich bod yn gweithio yn y diwydiant ac yn teimlo bod angen i chi wella’ch sgiliau.
Bydd rhaid dod am gyfweliad anffurfiol/sesiwn arweiniad cyn cofrestru.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir ac asesir y cwrs ar Gampws Tycoch, ym mwyty hyfforddi’r Vanilla Pod. Bydd dulliau asesu’n cynnwys arsylwadau ac asesiadau ymarferol, chwarae rôl, trafodaethau, profion byr a gwersi theori.

Drwy gydol y cwrs, byddwch yn cwblhau portffolio o dystiolaeth, a gaiff ei gyflwyno i’r gwirwyr allanol i’w gymedroli.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech symud ymlaen i gwrs amser llawn neu ddewis cwblhau cwrs byr arall, fel dilyniant naturiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

I gynnal ymddangosiad proffesiynol, bydd gofyn i chi wisgo trwser du/sgert ddu, a chrys/blows trwsiadus. Yn ogystal, bydd gofyn i chi wisgo esgidiau du, caeedig. Rhaid clymu gwallt hir yn ôl. Ni chaniateir gemwaith na thyllau gweladwy. Dim farnais ewinedd/ewinedd gel.
Caniateir ychydig iawn o golur.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No