Dechrau arni yn y Gegin – Seigiau Dofednod Sylfaenol (Tymor 3)

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs yn rhoi cyflwyniad i chi weithio yn y diwydiant arlwyo/coginio. Byddwch yn cwblhau un uned fel rhan o’r cwrs hwn:

  • Cynhyrchu Seigiau Dofednod Sylfaenol (gallu cynhyrchu seigiau dofednod sylfaenol / deall sut i gynhyrchu seigiau dofednod sylfaenol).

Ychwanegwyd Awst 2018

Gofynion Mynediad

Rhaid bod gennych ddiddordeb brwd i weithio yn y diwydiant arlwyo/coginio. Efallai eich bod yn gweithio yn y diwydiant ac yn teimlo bod angen i chi wella’ch sgiliau.

Bydd rhaid i chi ddod i gyfweliad anffurfiol/sesiwn arweiniad, cyn cofrestru.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir ac asesir y cwrs ar Gampws Tycoch yn ein ceginau hyfforddi arbenigol. Bydd dulliau asesu’n cynnwys arsylwadau ymarferol, chwarae rôl, trafodaethau, profion byr a gwersi theori.

Drwy gydol y cwrs byddwch yn cwblhau portffolio o dystiolaeth, a gaiff ei gyflwyno i’r gwirwyr allanol i’w safoni.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech symud ymlaen i gwrs amser llawn neu gallech ddewis cwblhau cwrs byr arall, fel dilyniant naturiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd yn ofynnol i chi wisgo siaced pen-cogydd, trwser, tei, het, ffedog ac esgidiau blaen dur (cyfanswm tua £70). Efallai y byddwch yn gallu cael cyllid tuag at gostau gwisg.

Rhaid gorchuddio gwallt hir mewn rhwyd wallt. Ni chaniateir gemwaith gweladwy na thyllau corff. Dim farnais ewinedd/ewinedd gel. Ni chaniateir llawer o golur. Bydd gofyn i chi olchi llestri fel rhan o’r cwrs.

Efallai y byddwch am brynu set o gyllyll pen-cogydd. Gallwn ni awgrymu cyflenwr.

Bob wythnos, byddwch yn dysgu sut i baratoi a choginio rysáit glasurol. Byddwn yn darparu cynhwysion. Byddwch yn gallu prynu’r eitemau a wnewch, am ffi fach, i dalu costau cynhwysion.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No