Skip to main content

Defnyddio e-bost

Rhan-amser
Lefel 2
C&G
Tycoch
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Hwn yw’r gallu i wneud y defnydd gorau o feddalwedd e-bost i anfon, derbyn a storio negeseuon yn ddiogel. Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai'r ymgeisydd allu deall a defnyddio amrywiaeth o offer meddalwedd e-bost sylfaenol i anfon, derbyn a storio negeseuon ar gyfer gweithgareddau syml neu gyffredinol.

Ychwanegwyd Tachwedd 2018