Defnyddio e-bost

Trosolwg o’r Cwrs

Hwn yw’r gallu i wneud y defnydd gorau o feddalwedd e-bost i anfon, derbyn a storio negeseuon yn ddiogel. Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai'r ymgeisydd allu deall a defnyddio amrywiaeth o offer meddalwedd e-bost sylfaenol i anfon, derbyn a storio negeseuon ar gyfer gweithgareddau syml neu gyffredinol.

Ychwanegwyd Tachwedd 2018

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.