Skip to main content

Dylunio Gwefannau - Uwch

Rhan-amser
Lefel 3
AGORED
Tycoch
10 weeks
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio cymhwysiad meddalwedd ar gyfer cynllunio, dylunio ac adeiladu gwefannau. Mae’r uned hon yn ymwneud â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar ddefnyddiwr TG i ddewis a defnyddio amrywiaeth eang o offer a thechnegau meddalwedd gwefan canolradd i gynhyrchu gwefannau aml-dudalen. Efallai y bydd angen cymorth a chyngor gan bobl eraill ar gyfer unrhyw agwedd sy’n anghyfarwydd.

Diweddarwyd Rhagfyr 2018

Gwybodaeth allweddol

Dim

Addysgir y cwrs hwn am ddwy awr yr wythnos dros 10 wythnos. Mae asesu’n cynnwys portffolio o waith.

Meddalwedd Gwefannau – Agored Lefel 3

Dylai myfyrwyr fod â dyfais storio addas ar gyfer eu gwaith.