Dylunio Gwefannau - Uwch

Trosolwg o’r Cwrs

Dyma’r gallu i ddefnyddio cymhwysiad meddalwedd ar gyfer cynllunio, dylunio ac adeiladu gwefannau. Mae’r uned hon yn ymwneud â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar ddefnyddiwr TG i ddewis a defnyddio amrywiaeth eang o offer a thechnegau meddalwedd gwefan canolradd i gynhyrchu gwefannau aml-dudalen. Efallai y bydd angen cymorth a chyngor gan bobl eraill ar gyfer unrhyw agwedd sy’n anghyfarwydd.

Diweddarwyd Rhagfyr 2018

Gofynion Mynediad

Dim

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs hwn am ddwy awr yr wythnos dros 10 wythnos. Mae asesu’n cynnwys portffolio o waith.

Cyfleoedd Dilyniant

Meddalwedd Gwefannau – Agored Lefel 3

Gwybodaeth Ychwanegol

Dylai myfyrwyr fod â dyfais storio addas ar gyfer eu gwaith.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 22 Feb 2021 | Course Code: C3U937 ETA | Cost: £70/£0

Level 3   Mon      15 weeks   Hill House  

This course has already started, however you may be able to enrol on it if there is availability. Call 01792 284000 to enquire for availability.