Dylunio Gwefannau - Uwch

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio cymhwysiad meddalwedd ar gyfer cynllunio, dylunio ac adeiladu gwefannau. Mae’r uned hon yn ymwneud â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar ddefnyddiwr TG i ddewis a defnyddio amrywiaeth eang o offer a thechnegau meddalwedd gwefan canolradd i gynhyrchu gwefannau aml-dudalen. Efallai y bydd angen cymorth a chyngor gan bobl eraill ar gyfer unrhyw agwedd sy’n anghyfarwydd.

Diweddarwyd Rhagfyr 2018

Gofynion Mynediad

Dim

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs hwn am ddwy awr yr wythnos dros 10 wythnos. Mae asesu’n cynnwys portffolio o waith.

Cyfleoedd Dilyniant

Meddalwedd Gwefannau – Agored Lefel 3

Gwybodaeth Ychwanegol

Dylai myfyrwyr fod â dyfais storio addas ar gyfer eu gwaith.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 16 Jan 2023 | Course Code: C3U937 ETA | Cost: £88

Level 3   Monday   7 - 9pm   15 weeks   Hill House  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket