Skip to main content

Galluogi Dysgu Oedolion a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Rhan-amser
Lefel 2
AGORED
Tycoch
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Nod y cwrs yw rhoi dealltwriaeth o strategaethau a chyfleoedd ar gyfer galluogi dysgu oedolion a phlant ag anghenion dysgu ychwanegol.

Bydd y dysgwr yn:

  • Gwybod am y dulliau o hwyluso dysgu
  • Deall sut i ddefnyddio dulliau sy’n canolbwyntio ar y dysgwr
  • Deall strategaethau i annog annibyniaeth

Gwybodaeth allweddol

Rhaid i ddysgwyr fod â lefelau da o Saesneg er mwyn gallu cwblhau’r aseiniadau ysgrifenedig a byddent yn elwa ar brofiad o weithio gydag oedolion a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. Isafswm oedran dysgwyr yw 16.

Bydd dysgwyr yn dod i’r Coleg am ddwy awr yr wythnos dros 8 wythnos. Bydd asesu’n seiliedig ar waith ysgrifenedig.