Gofaint Arian (Lefel 2)

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y tri chwrs 10 wythnos yw ehangu a datblygu’ch sgiliau o Lefel 1.

  • Cwrs 1: Byddwch yn dylunio a gwneud bangl, cyff neu freichled arian. Byddwch hefyd yn archwilio gweithio gydag arian a defnyddiau eraill, er enghraifft, PMC, ailgylchu, defnyddio gwrthrychau a ganfuwyd a defnyddio tecstilau gydag arian. Gallwch weithio gyda chymysgedd o fetelau sy’n cyfuno copr, arian, efydd ac aur.
  • Cwrs 2: Byddwch yn dysgu amrywiaeth o dechnegau gweadu a ffurfio gan gynnwys rhwydennu, cromennu, ffurfio plygion, ymdoddi, defnyddio’r felin rolio ar gyfer gweadu arian a defnyddio morthwylion a bonion. Byddwch wedyn yn dylunio a gwneud darn o emwaith arian gan ddefnyddio unrhyw un o’r technegau hyn yn eich dyluniad.
  • Cwrs 3: Byddwch yn dylunio a chynhyrchu darn o emwaith wedi’i ysbrydoli gan of arian o’ch dewis. Bydd hyn yn annog dull dylunio unigol i roi modd i fyfyrwyr ddatblygu eu harddull unigol eu hunain o wneud gemwaith. Mae’r prosiect hwn yn paratoi myfyrwyr ar gyfer dilyniant i’r cyrsiau Lefel 3 mewn gofaint arian.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae pob cwrs Gofaint Arian yn annibynnol o’r lleill – byddwch yn dysgu sgiliau sylfaenol ar bob cwrs yn ôl yr angen.

Mae iechyd a diogelwch yn agwedd bwysig ar y cwrs.

Darperir yr holl offer mewn gweithdy llawn cyfarpar. Bydd rhaid i fyfyrwyr brynu eu harian eu hunain sydd ar gael yn www.cooksongold.com.

Bydd cost y defnyddiau yn dibynnu ar ddyluniadau unigol a dewis cerrig. Bydd o leiaf un prosiect i’w gwblhau ar bob cwrs.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi stiwdio £10

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Mon 10 Jan 2022 | Course Code: ZA161 PLA2 | Cost: £200

Level 1+2+3   Mon   10.30-12.30pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Tue 11 Jan 2022 | Course Code: ZA161 PLB3 | Cost: £200

Level 1   Tue   1-3pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Tue 11 Jan 2022 | Course Code: ZA161 PLB4 | Cost: £200

Level 1+2+3   Tue   4-6pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Tue 11 Jan 2022 | Course Code: ZA161 ELB2 | Cost: £200

Level 1+2+3   Tue   6.30-8.30pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Thu 13 Jan 2022 | Course Code: ZA161 PLD2 | Cost: £200

Level 1+2+3   Thur   4-6pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Mon 28 Mar 2022 | Course Code: ZA161 PLA3 | Cost: £200

Level 1+2+3   Mon   10.30-12.30pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Tue 29 Mar 2022 | Course Code: ZA161 PLB5 | Cost: £200

Level 1   Tue   1-3pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Tue 29 Mar 2022 | Course Code: ZA161 PLB6 | Cost: £200

Level 1+2+3   Tue   4-6pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Tue 29 Mar 2022 | Course Code: ZA161 ELB3 | Cost: £200

Level 1+2+3   Tue   6.30-8.30pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Thu 31 Mar 2022 | Course Code: ZA161 PLD3 | Cost: £200

Level 1+2+3   Thur   4-6pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course