Skip to main content

Gwaith Chwarae

Rhan-amser
Lefel 2
Tycoch
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Bydd yr uned Lefel 2 hon yn rhoi modd i ddysgwyr gyfrannu at gefnogi datblygiad plant a phobl ifanc trwy chwarae.

Diweddarwyd Medi 2019

Gwybodaeth allweddol

Bydd y dysgwr yn:

  • Deall sut mae chwarae yn fanteisiol i blant
  • Deall sut i ddarparu  mesurau risg mewn lleoliadai gwaith chwarae
  • Deall sut mae gweithwyr chwarae yn cefnogi chwarae plant
  • Gallu cynllunio chwarae plant​
  • Gallu myfyrio ar gynllunio chwarae plant

Asesir y cwrs trwy waith ysgrifenedig.