Gwneud Printiau

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn gyfle i ddatblygu sgiliau gwneud printiau traddodiadol a chyfoes ac mae ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfrwng creadigol hwn.

Bydd y gweithdai yn cynnwys amrywiaeth o dechnegau a byddan nhw’n eich annog i archwilio’ch syniadau eich hun i’w datblygu yn ein stiwdio gwneud printiau bwrpasol. Bydd y technegau yn cynnwys sgrin-brintio, colagraff, leino, ysgythru a monoprintio a phrintio digidol gan roi modd i chi ddatblygu gwaith yn eich arddull eich hun. Byddwch chi’n ystyried yr arwynebau y gellir printio arnyn nhw a sut mae print yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o ganlyniadau creadigol.

24/5/22

Gofynion Mynediad

Does dim angen profiad blaenorol, dim ond diddordeb yn y maes pwnc. Byddai’n fuddiol i ddysgwyr fynychu bob tymor i gynyddu sgiliau yn barod ar gyfer cyrsiau tymor dau a thymor tri, er nid yw hyn yn rhwystr i fynychu bob tymor fel cwrs annibynnol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs hwn yn y stiwdios celf a dylunio ar Gampws Llwyn y Bryn. Yn ystod y cwrs bydd dysgwyr yn cwblhau llyfryn o ganlyniadau. Asesir hwn er mwyn cael tystysgrif ar gyfer y cymhwyster.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech chi symud ymlaen o unrhyw gwrs rhan-amser i gyrsiau amser llawn mewn celf a dylunio. Yn achos oedolion sy’n ddysgwyr sy’n ystyried gyrfa greadigol, gallai’r cwrs Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio fod yn llwybr dilyniant addas ar gyfer hyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir deunyddiau.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 19 Jan 2023 | Course Code: VA1304 ELD2 | Cost: £60

Level 1   Thursday   5.30 - 8.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket

Start Date: Thu 20 Apr 2023 | Course Code: VB1304 ELD | Cost: £60

Level 2   Thursday   5.30 - 8.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket