Skip to main content

Hyfforddiant Cyfrifiadura Cwmwl

Rhan-amser
Online

Trosolwg

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer:

  • Datblygwyr a phenseiri
  • Gweithwyr proffesiynol TG

Mae cyfrifiadura cwmwl yn cyfeirio at ddarparu gwasanaethau cyfrifiadura ar-alw o gymwysiadau i ganolfannau data dros y rhyngrwyd. Mae’n ffordd fwy effeithlon o ddarparu adnoddau cyfrifiadurol ac mae’n cynnig annibyniaeth platfform, gan nad oes angen gosod y feddalwedd ar gyfrifiadur personol i gael mynediad ati. Mae gwasanaethau cyfrifiadura cwmwl yn seiliedig ar danysgrifiadau, h.y. mae defnyddwyr yn talu ffi fisol am yr adnoddau yn lle prynu trwyddedau.

Nod yr Hyfforddiant Cyfrifiadura Cwmwl hwn yw rhoi gwybodaeth drylwyr o Gyfrifiadura Cwmwl i gynrychiolwyr. Bydd y cynrychiolwyr yn dysgu’r model saith cam o fudo data i gwmwl a byddant yn ennill gwybodaeth am dri model cyfrifiadura cwmwl - SaaS, Paas ac Iaas. Bydd cynrychiolwyr yn gyfarwydd ag Aneka a CometCloud ac yn deall rheolaeth SLA mewn Cyfrifiadura Cwmwl.

01/02/23

Gwybodaeth allweddol

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn. Fodd bynnag, byddai gwybodaeth sylfaenol o gysyniadau cronfeydd data a rhyngweithio yn eich helpu i ddeall cysyniadau Cyfrifiadura Cwmwl.

Addysgir y cwrs dros ddau ddiwrnod.

Addysgir y cwrs ar-lein, dan arweiniad hyfforddwr mewn amgylchedd ystafell ddosbarth rithwir.

Nid oes arholiad ar y cwrs hwn. Cewch dystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs.

Mae cyllid CDP ar gael i dalu cost y cwrs. I wybod rhagor ac i weld a ydych yn gymwys, ewch i https://gyrfacymru.llyw.cymru/cyrsiau-a-hyfforddiant/cyllido-eich-astudiaethau/cyfrifon-dysgu-personol

Off