Skip to main content

Iechyd Meddwl a Lles

Rhan-amser
Lefel 2
AGORED
Tycoch
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Nod y cwrs hwn yw rhoi ymwybyddiaeth o les emosiynol ac iechyd meddwl i’r dysgwr.

Ychwanegwyd Hydref 2019

Gwybodaeth allweddol

Isafswm oedran y dysgwr yw 16 oed.

Bydd y dysgwr yn:

  • Deall y cysyniad o iechyd meddwl a lles
  • Deall sut mae gwahanol ffactorau yn effeithio ar iechyd meddwl a lles
  • Deall sut mae stereoteipio yn effeithio ar iechyd meddwl a lles
  • Deall ble i gael cefnogaeth a chymorth

Asesir y cwrs trwy waith ysgrifenedig.

Bydd dysgwyr yn dod i’r Coleg am ddwy awr yr wythnos dros bum wythnos.