Cyflwyniad i Bodledu

Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Trosolwg o’r Cwrs

Mae podledu yn gyfrwng sy’n tyfu o hyd y gellir ei ddefnyddio i addysgu a hysbysu’ch cynulleidfa mewn ffordd ddifyr. Bydd y cwrs hwn yn addysgu’r hanfodion fel y gallwch greu’ch podlediadau eich hun.

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu’r technegau podledu canlynol:

  • Cyflwyniad i bodledu
  • Cynllunio strwythur eich podlediad
  • Arddulliau cyflwyno
  • Technegau recordio sain
  • Meddalwedd a thechnegau golygu gan ddefnyddio Audacity
  • Aseiniad cynhyrchu podlediad
  • Cynnal podlediad

Ychwanegwyd Mehefin 2021

Gofynion Mynediad

Cwrs i ddechreuwyr yw hwn ac felly nid oes angen profiad blaenorol, ond byddai diddordeb mewn radio / podledu a phrofiad o feddalwedd creadigol yn fanteisiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs 10 wythnos hwn yn cael ei addysgu trwy ddosbarth ar-lein 1.5 awr ar Microsoft Teams, gyda sesiwn cymorth ychwanegol ar-lein am awr. Asesir y cwrs trwy weithgareddau seiliedig ar dasgau a fydd yn arwain at greu aseiniad podlediad terfynol.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd y sgiliau a’r technegau y byddwch yn eu dysgu ar y cwrs hwn yn eich helpu i symud ymlaen i waith cynhyrchu radio a phodlediadau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae mynediad i ddyfais recordio sain megis ffôn symudol neu feicroffon cyfrifiadur yn hanfodol.

Lleoliad(au):
Other
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.