Mecaneg Cynnal a Chadw Beiciau Gartref

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriedir y cwrs hwn i selogion beicio a’i nod yw rhoi lefel dda o allu mecanyddol er mwyn cynnal a chadw beic.
Bydd yn rhoi hyder i chi wneud gwaith atgyweirio a gwasanaethu a bydd yn eich addysgu sut i wybod pryd bydd angen i chi weld technegydd hyfforddedig mwy profiadol.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys:

  • Pensetiau
  • Braced gwaelod
  • Trên gyriant
  • Gosod gerau
  • Breciau
  • Bothau
  • Teiars a thiwbiau

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad.

Mae’r cwrs hwn yn addas i’r rhai nad ydynt yn gymwys i gael cyllid CDP. Mae ffi £200 yn daladwy.

Rydyn ni’n rhedeg cyrsiau tebyg trwy gyllid CDP, gweler y wefan i gael y meini prawf cymhwystra: https://gyrfacymru.llyw.cymru/cyrsiau-a-hyfforddiant/cyllido-eich-astudiaethau/cyfrifon-dysgu-personol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn ein cyfleuster arbenigol newydd gyda’r dros dau diwrnod.

Cyfleoedd Dilyniant

Os hoffech chi gael cymhwyster ffurfiol, gallwch chi symud ymlaen i gwrs Cytech Technegol lefel un.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir beiciau ac offer yn ystod y cwrs.

Lleoliad(au):
Jubilee Court
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 28 Nov 2022 | Course Code: ZA247 ST5 | Cost: £200

Level TBC   Mon   5.30 - 8.30pm   3 weeks   Jubilee Court  

This course has already started, however you may be able to enrol on it if there is availability. Call 01792 284000 to enquire for availability.

Start Date: Mon 8 May 2023 | Course Code: ZA247 ST6 | Cost: £200

Level TBC   Mon   5.30 - 8.30pm   3 weeks   Jubilee Court  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket