Skip to main content

Meddalwedd Taenlenni

Rhan-amser
Lefel 2
Tycoch
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai ymgeisydd allu defnyddio amrywiaeth o offer a thechnegau meddalwedd taenlenni sylfaenol i gynhyrchu, cyflwyno a gwirio taenlenni syml neu gyffredinol.

Ychwanegwyd Tachwedd 2018