Meddalwedd Taenlenni

Trosolwg o’r Cwrs

Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai ymgeisydd allu defnyddio amrywiaeth o offer a thechnegau meddalwedd taenlenni sylfaenol i gynhyrchu, cyflwyno a gwirio taenlenni syml neu gyffredinol.

Ychwanegwyd Tachwedd 2018

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.