Meddalwedd Taenlenni

Trosolwg o’r Cwrs

Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai ymgeisydd allu defnyddio amrywiaeth o offer a thechnegau meddalwedd taenlenni sylfaenol i gynhyrchu, cyflwyno a gwirio taenlenni sy’n syml neu’n gyffredinol.

Ychwanegwyd Tachwedd 2018

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Wed 28 Oct 2020 | Course Code: C2U272 ETC | Cost: £40/£0

Level 2   Wed   6.30-9pm   5 weeks   Hill House  

This course has already started, however you may be able to enrol on it if there is availability. Call 01792 284000 to enquire for availability.