Skip to main content

Sgiliau Cymraeg ar gyfer Iechyd a Gofal

Rhan-amser
Tycoch
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Adeiladu portffolio a fydd yn datblygu’ch dealltwriaeth o’r Iaith Gymraeg mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

  1. Pwysigrwydd dysgu Cymraeg
  2. Cyfarchion, cyflwyniadau a gorchmynion
  3. Dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn, y dyddiad a’r tywydd
  4. Diwylliant
  5. Lliw
  6. Rhifolion, siapau ac amser
  7. Y Tywydd
  8. Rhannau o’r corff
  9. Anifeiliaid, bwyd a diod a hoff bethau a chas bethau

Ychwanegwyd Medi 2018