Skip to main content

Sut i Bobi - Bara

Rhan-amser
Tycoch
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i waith yn y diwydiant arlwyo/becws. Yn ystod y cwrs byr hwn, byddwch yn dysgu gwneud amrywiaeth o eitemau bara ac eitemau wedi’u heplesu, gan ddefnyddio dulliau a thechnegau traddodiadol. Gall yr eitemau a baratoir gynnwys torthau bara, rholiau bara, byns wedi’u heplesu e.e. byns Chelsea, bysedd y Swistir, a bara arbenigol e.e. foccacia.

Ychwanegwyd Mehefin 2021

Gwybodaeth allweddol

Rhaid bod gennych ddiddordeb mawr mewn gweithio yn y diwydiant arlwyo/becws. Efallai eich bod yn gweithio yn y diwydiant ac yn teimlo bod angen gwella’ch sgiliau.

Nid oes unrhyw asesiadau ffurfiol. Cewch eich arsylwi trwy gydol y sesiynau a chewch adborth llafar ar ddiwedd pob gwers. Darperir ryseitiau, ac fe’ch anogir i’w cadw ar ffurf portffolio bach.

Gallech symud ymlaen i gwrs amser llawn. Efallai y byddwch yn dewis cwblhau cwrs byr arall, fel dilyniant naturiol.

Bydd gofyn i chi wisgo cot wen, het ac esgidiau blaen dur (i’w darparu gennych chi). Rhaid clymu gwallt hir yn ôl a’i orchuddio â rhwyd wallt. Ni chaniateir gemwaith na thyllu gweladwy. Dim farnais ewinedd/ewinedd gel. Caniateir ychydig iawn o golur. Bydd yr holl gynhwysion yn cael eu darparu. Fodd bynnag, bydd angen i chi wneud cyfraniad tuag at gynhwysion, tua £7.50 yr wythnos.