Tecstilau Lluniedig

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich annog i archwilio ac arbrofi ag amrywiaeth o dechnegau tecstilau i drin arwyneb y defnydd. Gellir defnyddio’r rhain mewn canlyniad celfyddyd gain, ffasiwn neu decstilau mewnol.

Bydd gennych fynediad i’n stiwdios a’n offer ffasiwn a thecstilau modern sy’n cynnwys torrwr laser, argraffydd tecstilau digidol a meddalwedd dylunio tecstilau. Caiff dulliau mwy traddodiadol eu harchwilio hefyd trwy dechnegau trin ffabrig i greu canlyniad terfynol tecstilau arloesol.

Ychwanegwyd Tachwedd 2020

Gofynion Mynediad

Byddai rhywfaint o brofiad gwnïo yn fanteisiol ond nid yw’n hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs mewn gweithdy/stiwdio. Ceir amrywiaeth o weithdai ymarferol, tair awr yr wythnos dros 10 wythnos, ac mae’n amodol ar asesiad parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae sawl cyfle gan gynnwys cyrsiau rhan-amser, Celf a Dylunio Lefel 2, Celf a Dylunio Lefel 3, Diploma Sylfaen Celf a Dylunio.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No