Tylino ar y Safle / ar Sedd

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Tylino Ar y Safle yn dylino deinamig sy’n cael ei berfformio ar gadair bwrpasol. Gellir perfformio’r tylino gyda’r cleient yn gwisgo’i holl ddillad neu gan ddefnyddio olewau. Mae’n berffaith ar gyfer gwaith corfforaethol neu fenywod beichiog. Mae’r tylino amlbwrpas ac effeithiol hwn yn gallu agor llawer o gyfleoedd ar gyfer yr ymarferydd.

Diweddarwyd Mehefin 2015

Gofynion Mynediad

Mae Tylino Swedaidd Lefel 3 yn hanfodol. Rhaid bod gennych agwedd gadarnhaol at y therapi a’r gallu i weithio fel aelod o dîm proffesiynol. Mae ymddangosiad personol wedi’i gyflwyno’n dda yn hanfodol. Dylai myfyrwyr fod yn 18 oed a hŷn.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn astudio:

• Hanes a gwreiddiau tylino ar y safle
• Dewis lleoliad addas ar gyfer y cadeiriau tylino
• Technegau tylino ar y safle
• Manteision tylino ar y safle
• Gweithio yn y maes corfforaethol
• Gwrthrybuddion
• Cyngor ôl-ofal
• Trefn reolaidd 30 munud
Byddwch yn dod i’r Coleg am ddau ddiwrnod yn olynol.
Ar ddiwedd diwrnod dau, bydd yn ofynnol i chi sefyll prawf ysgrifenedig byr ac asesiad ymarferol i sicrhau eich bod yn gymwys.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu gweithio yn y maes corfforaethol.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No