This course is available in Welsh

Lleihau Blew ac Adnewyddu Croen gan ddefnyddio System Golau Pwls Dwys

Rhan-amser
Lefel 4
VTCT
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
15 weeks
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Meistrolwch y grefft o leihau blew ac adnewyddu croen gan ddefnyddio systemau golau pwls dwys. Dysgwch y technegau diweddaraf a’r protocolau diogelwch i ddarparu gweithdrefnau esthetig effeithiol a diogel.

05/09/23

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Mae VTCT (ITEC) Tystysgrif Lefel 4 mewn Lleihau Blew ac Adnewyddu Croen gan ddefnyddio Systemau Laser yn gymhwyster therapi uwch a anelir at ymarferwyr cymwysedig Lefel 3 sy’n 18 oed a hŷn ac yn meddu ar y cymhwyster A&P perthnasol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae VTCT (ITEC) Tystysgrif Lefel 4 mewn Triniaethau Golau Pwls Dwys yn gymhwyster uwch sydd wedi cael ei gynllunio’n benodol ar gyfer therapyddion harddwch.

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i hysbysu gan gyflogwyr a safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer therapi harddwch ac mae’n cynnwys yr holl elfennau sydd eu hangen i weithio’n effeithiol fel ymarferwr Systemau Golau Pwls Dwys. Rhaid i ddysgwyr gyflawni’r holl unedau gorfodol, sy’n cynnwys:

• Lleihau twf blew gan ddefnyddio systemau Golau Pwls Dwys
• Adnewyddu croen gan ddefnyddio systemau Golau Pwls Dwys

Drwy gydol y cymhwyster hwn, bydd dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o anatomeg a ffisioleg berthnasol ac iechyd a diogelwch cysylltiedig â therapïau esthetig lefel 4. Byddwch hefyd yn datblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau i gyfathrebu ac ymgynghori â chleientiaid a’u dadansoddi ar gyfer triniaeth, wrth hogi eu sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid.

Er mwyn ennill y cymhwyster hwn, rhaid i ddysgwyr gyflawni’r asesiadau canlynol yn llwyddiannus:

  • Bydd yn ofynnol i ddysgwyr ymarfer triniaethau lleihau blew ac adnewyddu croen ar aelodau’r grŵp fel rhan o’u sgiliau a’u datblygiad.
  • Gwaith cwrs/tystiolaeth portffolio
  • Astudiaethau achos/tystiolaeth portffolio
  • Asesiadau ymarferol crynodol gan arholwr allanol

Cyfleoedd Dilyniant

Prif bwrpas y cymhwyster hwn yw paratoi dysgwyr ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant esthetig uwch sy’n darparu triniaethau lleihau blew ac adnewyddu croen gan ddefnyddio Systemau Golau Pwls Dwys. Yn ogystal, gallai dysgwyr ddewis datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth ymhellach drwy gwblhau cymwysterau atodol arbenigol ar lefelau 4 a 5 yn un neu ragor o’r meysydd canlynol: • VTCT (ITEC) Tystysgrif Lefel 4 mewn Lleihau Blew ac Adnewyddu Croen gan ddefnyddio Systemau Laser.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd yn ofynnol i ddysgwyr wisgo iwnifform a chyfarpar diogelu personol fel rhan o’u cwrs. Byddwn yn cadarnhau costau yn ystod y cyfweliad.

 

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 22 Feb 2024 | Course Code: K4C1566 PTD | Cost: £450

Level 4   Thu   1.30-5.30pm   15 weeks   Tycoch