Skip to main content

Ymddygiad Peryglus

Rhan-amser
Lefel 1
AGORED
Tycoch
10 weeks
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Nod y cwrs hwn yw rhoi dealltwriaeth i’r dysgwr o ymddygiadau cymryd risgiau a’u heffeithiau.

Ychwanegwyd Hydref 2019

Gwybodaeth allweddol

Isafswm oedran y dysgwr yw 16 oed.

Bydd y dysgwr yn:

  • Deall y term ‘ymddygiad peryglus’
  • Deall sut mae camddefnyddio sylweddau yn gallu effeithio ar ymddygiad cymryd risgiau
  • Deall sut mae alcohol yn gallu effeithio ar ymddygiad cymryd risgiau
  • Deall sut mae ymddygiad cymryd risgiau yn gysylltiedig â pherthnasau

Asesir y cwrs trwy waith ysgrifenedig.

Bydd dysgwyr yn mynychu’r Coleg am ddwy awr yr wythnos dros 10 wythnos.