Ymddygiad Peryglus

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y cwrs hwn yw rhoi dealltwriaeth i’r dysgwr o ymddygiadau cymryd risgiau a’u heffeithiau.

Ychwanegwyd Hydref 2019

Gofynion Mynediad

Isafswm oedran y dysgwr yw 16 oed.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y dysgwr yn:

  • Deall y term ‘ymddygiad peryglus’
  • Deall sut mae camddefnyddio sylweddau yn gallu effeithio ar ymddygiad cymryd risgiau
  • Deall sut mae alcohol yn gallu effeithio ar ymddygiad cymryd risgiau
  • Deall sut mae ymddygiad cymryd risgiau yn gysylltiedig â pherthnasau

Asesir y cwrs trwy waith ysgrifenedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd dysgwyr yn mynychu’r Coleg am ddwy awr yr wythnos dros 10 wythnos.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Tue 17 Nov 2020 | Course Code: VA420 PTB | Cost: £30

Level 1   Tue   4-6pm   10 weeks   Tycoch  

Enrol on this course