Ymddygiad Peryglus

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y cwrs hwn yw rhoi dealltwriaeth i’r dysgwr o ymddygiadau cymryd risgiau a’u heffeithiau.

Ychwanegwyd Hydref 2019

Gofynion Mynediad

Isafswm oedran y dysgwr yw 16 oed.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y dysgwr yn:

  • Deall y term ‘ymddygiad peryglus’
  • Deall sut mae camddefnyddio sylweddau yn gallu effeithio ar ymddygiad cymryd risgiau
  • Deall sut mae alcohol yn gallu effeithio ar ymddygiad cymryd risgiau
  • Deall sut mae ymddygiad cymryd risgiau yn gysylltiedig â pherthnasau

Asesir y cwrs trwy waith ysgrifenedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd dysgwyr yn mynychu’r Coleg am ddwy awr yr wythnos dros 10 wythnos.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.