Cyfrifeg ACCA FR (F7) – Cofnodi Ariannol

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Ar hyn o bryd, ni yw’r unig Ganolfan Addysg Bellach yn y DU i ddal y lefel hon o hyfforddiant. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Uned
FR (F7) – Cofnodi Ariannol (FR). Byddwch yn datblygu gwybodaeth a sgiliau o ran deall a chymhwyso safonau cyfrifeg a’r fframwaith damcaniaethol wrth baratoi datganiadau ariannol endidau, gan gynnwys grwpiau a sut i ddadansoddi a dehongli’r datganiadau ariannol hynny.


Diweddarwyd Medi 2020

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau AAT Cyfrifeg Broffesiynol Lefel 4 neu eithriadau gradd neu gwblhau modiwlau ACCA - AB (F1), MA (F2) a FA (F3).

Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Oherwydd y rheoliadau COVID-19 parhaus, mae’n bosibl y byddwn yn cynnig cymysgedd o addysgu ar-lein ac yn yr ystafell ddosbarth.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at bapurau ACCA eraill LW, PM, TX, AA, FM, SBL ac SBR, a phynciau dewisol.

Ar ôl cwblhau FM, gellir cael gradd ddewisol trwy Brifysgol Brookes Rhydychen. Mae’r Coleg yn gallu cynnig gwasanaeth mentora ar gyfer y cymhwyster hwn sydd ar hyn o bryd yn £500. E-bostiwch Helen Delve - helen.delve@gcs.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi Cwrs: £410     

Ffi Gofrestru ACCA: £89
Ffi Aelodaeth ACCA: £112
Ffi Eithrio ACCA: £98 i £123 fesul uned  
Ffi Arholiad: tua £114
Llyfrau: tua £25

Gellir ariannu’r cwrs hwn trwy ein Cynllun Sgiliau ar gyfer Diwydiant – gofynnwch am ragor o fanylion.

Os hoffech astudio'r cwrs hwn, e-bostiwch Helen Delve - helen.delve@gcs.ac.uk

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.