Cyfrifeg ACCA LW (F4) – Y Gyfraith Gorfforaethol a Busnes

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Ar hyn o bryd, ni yw’r unig Ganolfan Addysg Bellach yn y DU i ddal y lefel hon o hyfforddiant. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Diweddarwyd Medi 2020

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau AAT Cyfrifeg Broffesiynol Lefel 4 neu eithriadau gradd neu gwblhau modiwlau ACCA - AB (F1), MA (F2) a FA (F3).

Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

LW (F4) – Y Gyfraith Gorfforaethol a Busnes
Byddwch yn datblygu gwybodaeth a sgiliau o ran deall y fframwaith cyfreithiol cyffredinol, a meysydd cyfreithiol penodol sy’n ymwneud â busnes, gan gydnabod yr angen i ofyn am gyngor cyfreithiol arbenigol pellach pan fo’n briodol.

Mae’r holl addysgu yn seiliedig ar ddarlithoedd yn yr ystafell ddosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol. Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at bapurau ACCA eraill PM, FR, TX, AA, FM, SBL ac SBR, a phynciau dewisol.

Ar ôl cwblhau FM, gellir cael gradd ddewisol trwy Brifysgol Brookes Rhydychen.

Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi Gofrestru ACCA: £79
Ffi Aelodaeth ACCA: £105 
Ffi Eithrio ACCA: £91 i £114 fesul uned  
Ffi Arholiad: tua £114
Llyfrau: tua £25

Gellir ariannu’r cwrs hwn trwy ein Cynllun Sgiliau ar gyfer Diwydiant – gofynnwch am ragor o fanylion.

Os hoffech astudio'r cwrs hwn e-bostiwch Helen Delve - helen.delve@gcs.ac.uk

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.