Cyfrifeg ACCA PM (F5) – Rheolaeth Perfformiad

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Ar hyn o bryd, ni yw’r unig Ganolfan Addysg Bellach yn y DU i ddal y lefel hon o hyfforddiant. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Diweddarwyd Medi 2020

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau AAT Cyfrifeg Broffesiynol Lefel 4 neu eithriadau gradd neu gwblhau modiwlau ACCA - AB (F1), MA (F2) a FA (F3).

Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

PM (F5) – Rheolaeth Perfformiad (FM). Byddwch yn datblygu gwybodaeth a sgiliau o ran cymhwyso technegau cyfrifeg rheolaeth i wybodaeth feintiol ac ansoddol ar gyfer cynllunio, gwneud penderfyniadau, gwerthuso perfformiad a rheolaeth.

Oherwydd y rheoliadau COVID-19 parhaus, mae’n bosibl y byddwn yn cynnig cymysgedd o addysgu ar-lein ac yn yr ystafell ddosbarth.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at bapurau ACCA eraill LW, FR, TX, AA, FM, SBL ac SBR, a phynciau dewisol.

Ar ôl cwblhau FM, gellir cael gradd ddewisol trwy Brifysgol Brookes Rhydychen. Mae’r Coleg yn gallu cynnig gwasanaeth mentora ar gyfer y cymhwyster hwn sydd ar hyn o bryd yn £500. E-bostiwch Helen Delve - helen.delve@gcs.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi Cwrs: £410

Ffi Gofrestru ACCA: £89
Ffi Aelodaeth ACCA: £112
Ffi Eithrio ACCA: £98 i £123 fesul uned 
Ffi Arholiad: tua £114 (i’w gadarnhau)
Llyfrau: tua £25 

Gellir ariannu’r cwrs hwn trwy ein Cynllun Sgiliau ar gyfer Diwydiant – gofynnwch am ragor o fanylion.

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.