Cyfrifeg ACCA TX (F6) - Treth

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Ar hyn o bryd, ni yw’r unig Ganolfan Addysg Bellach yn y DU i ddal y lefel hon o hyfforddiant. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Uned
TX (F6) – Treth (TX)
​Byddwch yn datblygu gwybodaeth a sgiliau cysylltiedig â’r system dreth fel sy’n briodol i unigolion, cwmnïau unigol a grwpiau o gwmnïau.

Diweddarwyd Medi 2020

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau AAT Cyfrifeg Broffesiynol Lefel 4 neu eithriadau gradd neu gwblhau modiwlau ACCA - AB (F1), MA (F2) a FA (F3).

Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r holl addysgu yn seiliedig ar ddarlithoedd yn yr ystafell ddosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol. Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at bapurau ACCA eraill LW,PM, FR, AA, FM, SBL ac SBR, a phynciau dewisol.

Ar ôl cwblhau FM, gellir cael gradd ddewisol trwy Brifysgol Brookes Rhydychen.

Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Ychwanegol

Ffi Gofrestru ACCA: £79 (i’w gadarnhau)
Ffi Aelodaeth ACCA: £105 (i’w gadarnhau)
Ffi Eithrio ACCA: £91 i £114 fesul uned (i’w gadarnhau) 
Ffi Arholiad: tua £87 - £114 (i’w gadarnhau)
Llyfrau: tua £25

Gellir ariannu’r cwrs hwn trwy ein Cynllun Sgiliau ar gyfer Diwydiant – gofynnwch am ragor o fanylion.

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Wed 3 Feb 2021 | Course Code: PC002 ETF6 | Cost: £410

Level 6   Wed   5-9pm   13 weeks   Sketty Hall