HND Peirianneg Fecanyddol (Ychwanegol)

Trosolwg o’r Cwrs

Hyd: Dwy flynedd

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i unrhyw un a hoffai gael gyrfa mewn peirianneg fecanyddol gyda chyfrifoldeb am ddylunio, gosod, comisiynu a gweithredu gwasanaethau peirianneg.

Diweddarwyd Medi 2022

   Cliciwch yma i lenwi ein ffurflen ymholiad Addysg Uwch    

Gofynion Mynediad

Fel rheol dylai myfyrwyr feddu ar HNC gyda 120 credyd ar Lefel 4. Rhaid i hyn fod o raglen gymeradwy. Cysylltwch â ni am gadarnhad ac i gael cyfweliad.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs hwn dros ddwy flynedd academaidd.

Blwyddyn 1
Y modiwlau yw:

Lefel 5

  • Egwyddorion peirianneg fecanyddol
  • Gweithgynhyrchu, dylunio a thechnoleg
  • Mecaneg thermohylif

Blwyddyn 2
Y modiwlau yw:

Lefel 5

  • prosiect grŵp
  • rheolaeth, arloesedd a chynaliadwyedd
  • canfod namau a monitro cyflwr

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’r cymhwyster yn agor cyfleoedd gyrfa mewn ymgynghori, contractio a gweithgynhyrchu yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Gall myfyrwyr hefyd symud ymlaen i’r BEng neu’r MEng ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Achrediad Dysgu Blaenorol

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol. Mae rhagor o fanylion i’w gweld yn y Swyddfa Academaidd | PCDDS

O fis Medi 2023, y ffioedd dysgu ar gyfer y cwrs yw £2100 y flwyddyn. I gael gwybodaeth am gymorth ariannol, gan gynnwys benthyciadau ffioedd dysgu a grantiau ffioedd, ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol cysylltiedig â’r cwrs hwn:
• teithio i ac o’r coleg, neu’r lleoliad
• llungopïo, deunydd ysgrifennu a chostau offer (e.e. cofau bach)
• argraffu a rhwymo
• gynau ar gyfer seremonïau graddio

*Sylwch y gallai’r ffioedd dysgu a nodir gynyddu ar gyfer blynyddoedd astudio yn y dyfodol. Ewch i wefan y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.