health and safety

Coleg yn ennill statws Aur NEBOSH

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill statws Partner Dysgu Aur NEBOSH - sêl bendith swyddogol am addysgu cyrsiau iechyd a diogelwch.

Ar hyn o bryd, trwy ei ddarpariaeth Hyfforddiant GCS a leolir yn Llys Jiwbilî, Fforestfach, mae’r Coleg yn cyflwyno pedwar cwrs NEBOSH achrededig - Tystysgrif Gyffredinol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol, Tystysgrif Lefel 3 mewn Diogelwch Tân a Rheoli Risg, Tystysgrif Genedlaethol mewn Rheolaeth Amgylcheddol, a Thystysgrif Genedlaethol mewn Adeiladu ac Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (NCC1 a 2).

Category

Health and Safety

College awarded NEBOSH Gold status

Gower College Swansea has been awarded Gold NEBOSH Learning Partner status – an official seal of approval for its delivery of health and safety courses.

The College currently delivers four accredited NEBOSH courses – the General Certificate in Occupational Safety and Health, the Level 3 Certificate in Fire Safety and Risk Management, the National Certificate in Environmental Management, and the National Construction Certificate in Occupational Health and Safety (NCC1 and 2) -  via its GCS Training provision based at Jubilee Court, Fforestfach.

Category

Health and Safety
Subscribe to RSS - health and safety