lles

Togetherall - cymuned ddiogel, anhysbys ar gyfer cymorth iechyd meddwl 24/7

Iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i’w helpu. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn cynnig gwasanaeth cymorth ardderchog ar-lein o’r enw Togetherall.

Mae Togetherall yn cynnig cymuned ddiogel ac anhysbys i gysylltu â hi o unrhyw le, ar unrhyw adeg - p'un a oes angen i fyfyrwyr fwrw eu bol, cael sgyrsiau, mynegi eu hunain yn greadigol neu ddysgu sut i reoli eu hiechyd meddwl. Mae’r platfform yn cael ei fonitro gan glinigwyr hyfforddedig 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn.

Category

Access A Level and GCSE Arts, Crafts and Photography Business, Accountancy and Law Catering and Hospitality Computing and Technology Customer Service Digital Skills Electrical Electronic Engineering Engineering ESOL and Adult Basic Education Hairdressing, Beauty and Holistics Health and Childcare Health and Safety Higher Education Housing Humanities Independent Living International Languages Maths, Science and Social Sciences Music, Media and Performance Motor Vehicle Plumbing and Construction Public Services Sport and Fitness Teaching, Learning and Development Travel and Tourism Other
Subscribe to lles